RakkoTools

HTTP Header Security Analyzer

Periksa item ukuran keselamatan pengepala tindak balas HTTP

Xのアイコン
Tambah ke kegemaran

Ringkasan Laporan Keselamatan

Tajuk keselamatan Status Penerangan

Butiran Header

Nama tajuk Nilai

Apa alat ini boleh

Semak samada tapak web adalah pengepala tindak balas HTTP yang disyorkan yang merangkumi item berikut yang berkesan untuk langkah-langkah keselamatan
 • HTTP Strict Transport Security (HSTS)
 • HTTP Public Key Pinning (HPKP)
 • X-Frame-Options
 • X-XSS-Protection
 • X-Content-Type-Options
 • Content-Security-Policy
 • X-Permitted-Cross-Domain-Policies
 • Referrer-Policy
 • Expect-CT
 • Feature-Policy

berguna untuk

 • Untuk penguji: berguna untuk membuat laporan ujian keselamatan untuk tapak web.
 • Untuk pentadbir sistem: berguna untuk menganalisis langkah keselamatan untuk laman web, dan meningkatkan kekuatan keselamatan.

alat berkaitan